Day: April 5, 2021

ชิปปิ้งที่ดี

คุณสมบัติ Shipping ที่ดีคุณสมบัติ Shipping ที่ดี

เดี๋ยวนี้โลกของอินเตอร์เน็ตทำให้เรามีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น การจับจ่ายใช้สอยก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต ของสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนบนโลกคุณสามารถเป็นเจ้าของเพียงแค่กดปลายนิ้วมือเท่านั้น ซึ่งหลายๆคน นอกจากจะซื้อมาใช่เองแล้วยังมีการสั่งซื้อมาเพื่อทำการค้าขาย โดยเฉพาะจากประเทศจีน ที่มีการสั่งของจากจีนมาเพื่อจำหน่ายกันมากขึ้น แต่การสั่งของจากจีนท่านก็สมารกระทำได้ด้วยตนเองหรือสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง ดังนั้นการเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการชิปปิ้ง จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญสำหรับผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ให้บริการจะเป็นผู้ที่ดูแลทุกขั้นตอนการขนส่งสินค้าของเราตั้งแต่พ่อค้า แม่ค้า จนถึงมือเราที่เป็นลูกค้า หรือจากเราในฐานะผู้ขาย ส่งไปถึงมือผู้ซื้อ ซึ่งถ้ามีปัญหาเกิดจากการเลือกชิปปิ้ง ที่ไม่เป็นมืออาชีพ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย วันนี้จะมานำเสนอคุณสมบัติของ Shipping ที่ดีมาให้ได้ลองศึกษากันเลยก่อนทำการสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้งกันเลย  มาตรฐานการวัดขนาดและน้ำหนักชัดเจน ในการสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้งนั้น ชิปปิ้งที่ดีจะต้องคิดราคาตามจริงตามขนาดของสินค้า เพราะมีบางชิปปิ้งไม่ได้ระบุเรื่องของการวัดขนาดและน้ำหนัก แต่มีชิปปิ้งที่ดีต้องบอกรายละเอียดและระบบการคิดน้ำหนักที่หน้าเว็บไซต์ที่ชัดเจน   สามารถส่งได้ภายในเวลาที่กำหนด สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้นำเข้าสินค้าคือการส่งภายในเวลาที่กำหนด  เนื่องจากชิปปิ้งบางเจ้าไม่ได้บอกวันที่รับสินค้าที่แน่นอน  ว่าสั่งสินค้าไปแล้วกี่วันจะถึง ถ้าเป็นชิปปิ้งที่ดีจะต้องระบุวันเวลาการรับสินค้าชัดเจน เพื่อผู้ที่สั่งสินค้า จะวางขายสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนดไว้  .เช็คสถานะของสินค้าได้เอง ชิปปิ้งที่ดีจะสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ด้วยตัวโดยเช็คผ่านหน้าเว็บไซต์ ว่าสินค้าเราถึงไหนแล้ว โดยการติดตามผ่านระบบ Tracking ไม่ว่าอยู่ไหนบนโลกก็สามารถเช็คสถานะของสินค้าได้