Day: January 7, 2021

ซื้อ-ประกันรถยนต์

แย่แล้ว น้ำมันเบรกไปสัมผัสเข้ากับสีรถ จะแก้ไขอย่างไรดีแย่แล้ว น้ำมันเบรกไปสัมผัสเข้ากับสีรถ จะแก้ไขอย่างไรดี

เชื่อว่าอาจมีหลายท่านนำรถไปเปลี่ยนหรือเติมน้ำมันเบรก แล้วน้ำมันเบรกเกิดไปหกเลอะสัมผัสเข้ากับสีรถ บางคนปล่อยไว้เพราะคิดว่าซื้อประกันรถยนต์ราคาสูงไว้คุ้มครองแล้ว มีปัญหาอะไรก็ขอเคลมไป แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คุณเข้าใจ การที่น้ำมันเบรกสัมผัสโดนสีรถนั้นมีผลต่อสีรถอย่างมาก และบางทีอาจทำให้คุณต้องเสียเงินจำนวนมากในการทำสีรถด้วย แล้วจะทำอย่างไรดี น้ำมันเบรกเลอะโดนสีรถอย่าวางใจ เมื่อมีรถยนต์ การดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมขับและมีความสวยงามอยู่เสมอ ก็นับเป็นหน้าที่หนึ่งของคนที่เป็นเจ้าของรถทุกคน เพราะเมื่อรถอยู่ในสภาพที่ดีการขับขี่ก็จะปลอดภัย หลายคนอาจมองว่าซื้อประกันรถยนต์ราคาสูงไว้คุ้มครองแล้ว ขับเฉี่ยวนิดชนหน่อยก็เคลมเอา ไม่เห็นต้องกังวลอะไร แต่ความจริงแล้ว อุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นเรื่องไม่แน่นอน เราอาจไม่ได้โชคดีแบบนั้นเสมอไป เรื่องการดูแลรถเองก็เช่นกัน บางครั้งเราพยายามจะดูแลรถให้อยู่ในสภาพที่ดี แต่ความผิดพลาดก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอ อย่างเวลานำรถไปเปลี่ยนน้ำมันเบรก หรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยตนเองก็ตาม บางครั้งอาจพลาดน้ำมันเครื่องหกเลอะไปโดนสีรถของเรา หากเกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นมา บอกเลยว่ารอไม่ได้เด็ดขาด ต้องรีบเช็ดล้างทำความสะอาดทันที เนื่องจากในน้ำมันเบรกนั้นมีสานเคมีประเภท Glycol